Integritetspolicy

I denna integritetspolicy har vi även vår cookiepolicy (längst ner)

INTEGRITETSPOLICY

Etinour AB, organisationsnummer 559396-3555 (hädanefter efter "Etinour", vi "," oss "eller" våra / våra / våra ") behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på etinour.com. Vi strävar efter för transparens i vår hantering av besökarnas och kundernas personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till och hur vi kan komma att dela uppgifterna hos oss. Etinour är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

SYFTE, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSTID

Vi kommer att använda dina personuppgifter för ändamålet och på de juridiska grunder som anges nedan. Vidare använder vi endast dina personuppgifter under den period som anges under "Lagringsperiod"; efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas.

Köp och konto

Syfte: Hantera beställningar, inköp och konton.

Personuppgifter: Namn, e-postadress, leveransadress, faktureringsadress, betalningssätt samt prenumerations- och beställningsinformation (beställda produkter, prenumerationsfrekvens, ordernummer etc.).

Laglig grund: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. villkoren), samt enligt lag (bokföringslagen).

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under vårt avtals giltighetstid och raderar sedan dina personuppgifter. Lagringstiden gäller även för köp som inte kunde genomföras på grund av några pengar på ditt konto. För vår lagstadgade skyldighet att spara uppgifter för redovisningsändamål kommer vi att spara dina personuppgifter i 7 år.

Kundservice

Syfte : Tillhandahålla kundservice.

Personuppgifter : Ditt namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter, beställningsuppgifter, köpbelopp, köphistorik, inköpsställe, faktura, betalningsmetod, vår korrespondens med dig, teknisk information om enheter och operativsystem som används. På ditt initiativ kan vi också komma att behandla personuppgifter såsom ID, bankkontouppgifter, arbetsplats, telefonnummer, hälsoinformation (såsom allergiska reaktioner eller annan information du ger oss), foton bifogade av dig eller social status, om du nämner det i vår dialog.

Rättslig grund : Om vi ​​utför denna tjänst på grund av vårt avtal med dig anser vi att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. I andra fall anser vi att behandlingen av dina personuppgifter i ovanstående sammanhang är baserad på vårt berättigade intresse av att ge dig bästa möjliga kundservice.

Lagringstid : Uppgifterna lagras under den tid du har ett aktivt avtal (prenumeration) med oss, samt 3 år efter att avtalet sagts upp.

Nyhetsbrev och personlig kommunikation och marknadsföring

Syfte: Nyhetsbrev och personlig kommunikation och marknadsföring via e-post och SMS

Personuppgifter: Namn, leveransadress, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, demografi (t.ex. ålder), prenumerations- och beställningsinformation (beställda produkter, prenumerationsfrekvens, ordernummer etc.) och data från cookies (till exempel vilka produkter du har klickat på).

Rättslig grund: Berättigat intresse.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under den tid du har ett aktivt avtal (abonnemang) med oss, samt 3 år efter att avtalet sagts upp.

Affärsutveckling

Syfte: Utveckla, förbättra och analysera vår verksamhet, processer och tjänster.

Personuppgifter: Namn, e-postadress, leveransadress, faktureringsadress, betalningsmetod, prenumerations- och orderinformation (beställda produkter, prenumerationsfrekvens, orderhistorik etc.), IP-adress, användargenererad information från cookies (t.ex. klick, visade sidor, besökta sidor, tidsåtgång, produkter som visas och klickas på, beställningar, genomsnittligt värde på beställningar), geografisk plats (endast land), korrespondens och feedback angående våra produkter och tjänster, teknisk information (t.ex. språk, IP-adress, enhetstyp, webbplatsinställning , tidszon, operativsystem, plattformsinformation om hur du har interagerat med oss, det vill säga hur du har använt våra tjänster, svarstid, sidfel, hur du kommer åt och hur du lämnar webbplatsen mm.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen baseras på det samtycke du ger oss när du accepterar våra prestationscookies. Se mer information under "Cookies".

Lagringstid: Uppgifterna lagras under den tid du har ett aktivt avtal (prenumeration) med oss, samt 3 år efter att avtalet sagts upp.

Recensioner

Syfte: Samla produktrecensioner.

Personuppgifter : Namn, prenumeration och orderinformation (orderhistorik etc.), och din recension.

Rättslig grund : Samtycke.

Lagringsperiod : Uppgifterna lagras tills du aktivt ber om att få ta bort din produktrecension, eller som längst i 10 år.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER OCH VÅRA PROCESSORER

Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan också behöva tillåta våra leverantörer att få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för vår räkning, främst när de tillhandahåller support och underhåll av IT-system, lagringstjänster och marknadsföring. All dataöverföring utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Våra internationella överföringar av personuppgifter (inklusive överföringar till våra koncernbolag och leverantörer utanför EU/EES) baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna finns här.

Vi delar även dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga. Sådana personuppgiftsansvariga kan vara myndigheter (polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter), om vi är skyldiga att dela uppgifterna enligt lag eller vid misstanke om brott, och fraktbolag så att de kan hantera och leverera din beställning. När personuppgifter delas med andra personuppgiftsansvariga är de personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter och vi hänvisar till dem för frågor eller mer information om hur de hanterar personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du är den som har kontroll över dina personuppgifter och vi strävar alltid efter att säkerställa att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång : Du har alltid rätt att få information om Behandling av uppgifter som berör dig. Vi lämnar endast information om vi har kunnat verifiera att det är du som efterfrågar informationen.

Rättelse: Om du upptäcker att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, låt oss veta så fixar vi det!

Radering: Du kan när som helst begära att informationen om dig raderas. Det finns få undantag från rätten till radering, som om den ska behållas för att vi ska uppfylla en laglig skyldighet (exempelvis enligt bokföringslagen).

Rätt att invända: mot vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss som är relaterade till dina personuppgifter, såsom vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att göra invändningar gäller även för behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt att begränsa behandlingen: Du kan under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Observera att denna rätt inte är ovillkorlig. Därför kan ett försök att åberopa rätten inte leda till någon åtgärd från vår sida.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter (eller att få dina personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.

Slutligen har du även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, som för närvarande är Integritetsskyddsmyndigheten.

COOKIES

Som en del av våra ansträngningar att tillhandahålla personliga tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och ibland spåra information om dig. En cookie är en liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din hårddisk, och som gör det lättare att komma åt samma sida nästa gång du besöker den. En cookie skickas till exempel när du registrerar dig för att ladda ner produkter eller information på vår webbplats. Om du inte vill att din personliga information ska lagras i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På så sätt kan du varje gång bestämma om du vill godkänna användningen av cookies eller inte. Det kan dock vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer att vägra cookies kan funktionerna på webbplatsen vara begränsade. Din webbläsare bör innehålla exakta instruktioner som förklarar hur du kontrollerar godkännandet av cookies.

DATASÄKERHET

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit inkluderar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning och åtkomstbegränsningar. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och rutiner för att säkerställa att våra system hålls skyddade och säkra.

ÄNDRINGAR

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla, till exempel, ändringar av vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor angående vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, är du välkommen att kontakta oss på hello@etinour.com.