Fungerar blekande tandkrämer?

Two beige toothpaste tubes squeezing out toothpaste

Strävan efter ett vitare leende

Många vill ha ett ljusare leende. Ett vitt leende förknippas ofta med god hälsa, ungdom och attraktivitet. Men varför är det så viktigt att ha vita tänder och hur kan man uppnå det på ett skonsamt men ändå effektivt sätt?

Varför är det viktigt att ha vita tänder?

Ett leende är något av det första människor lägger märke till. Vita tänder kan förbättra ditt utseende, stärka din självkänsla och lämna ett bestående intryck. Missfärgade tänder kan å andra sidan uppfattas som ett tecken på dålig hygien eller åldrande. Denna uppfattning driver önskan om vitare tänder, vilket gör tandblekningsprodukter alltmer populära.

Varför blir tänderna gula eller missfärgade?

Tänderna kan bli gula eller missfärgade av olika anledningar:

 • Kost: Mat och dryck som kaffe, te, rödvin och bär kan ge fläckar på tänderna.
 • Tobak: Rökning eller tuggning av tobak kan orsaka djupa fläckar.
 • Åldrande: När du åldras slits det yttre emaljlagret på dina tänder bort och avslöjar det gulaktiga dentinet under.
 • Läkemedel: Vissa mediciner kan orsaka missfärgning av tänderna.
 • Dålig tandhygien: Bristfällig tandborstning och användning av tandtråd kan leda till plackbildning och missfärgningar.

Om du förstår orsakerna till missfärgning av tänderna kan du välja den lämpligaste blekningsmetoden.

Hur kan man få vitare tänder med en blekande tandkräm?

Mekanisk tandblekning

Mekanisk blekning innebär att man fysiskt avlägsnar ytliga fläckar med hjälp av slipande ingredienser eller verktyg. Manuell borstning med blekande tandkräm kan t.ex. hjälpa till att ta bort ytliga missfärgningar. Överdriven användning av slipande produkter kan dock erodera emaljen, vilket gör tänderna känsligare och mer benägna för missfärgning. Det finns många ingredienser som fungerar som slipmedel, men det är deras partikelstorlek och form som avgör hur slipande de är (mätt i RDA, Relative Dentin Abrasion).

Kemisk blekning

Vid kemisk blekning används aktiva ingredienser för att bleka tänderna och ta bort djupare fläckar. Traditionella kemiska blekmedel är t.ex. väteperoxid och karbamidperoxid. Dessa ämnen tränger in i emaljen och bryter ner de molekyler som orsakar missfärgningen. Hur effektiva och säkra de är beror dock på koncentrationen och hur de används.

I EU får munhygienprodukter som säljs fritt till konsumenter inte innehålla mer än 0,1% väteperoxid (EU Public Health), vilket är otillräckligt för tandblekning i tandkrämsform. I USA tillåts däremot högre koncentrationer, vilket leder till mer effektiva men potentiellt mer skadliga produkter.

Vanliga ingredienser för tandblekning och deras för- och nackdelar

När du väljer en blekningstandkräm med är det viktigt att du förstår de aktiva ingredienserna och deras för- och nackdelar. Här är några vanliga ingredienser:

Slipmedel (t.ex. aktivt svart kol, salt)

Fördelar:

- Tar mekaniskt bort ytliga fläckar.

- Omedelbara resultat med regelbunden borstning.

Nackdelar:

- Kan erodera emaljen vid överanvändning (särskilt om du använder en eltandborste), vilket leder till ökad känslighet och missfärgning.

- Inte en långsiktig lösning för att behålla vita tänder.

Väteperoxid

Fördelar:

- Effektivt för att bryta ner fläckar.

- Finns lättillgänkänslighet och irritation i tandköttet.

Nackdelar:

- Långvarig användning kan försvaga emaljen.

- I EU är koncentrationer över 0,1% begränsade, vilket begränsar effektiviteten i tandkräm.

Karbamidperoxid

Fördelar:

- Effektivt blekmedel som bryts ned till väteperoxid.

- Används ofta i blekningskit för hemmabruk.

Nackdelar:

- Långsammare verkan jämfört med väteperoxid.

- Kan orsaka känslighet vid långvarig användning.

Phthalimidoperoxycaproic Acid (PAP)

Fördelar:

- Effektivt och skonsammare alternativ till peroxider.

- Mindre risk för känslighet och emaljskador.

- Lika effektivt som lågkoncentrerad väteperoxid utan de negativa effekterna.

Nackdelar:

- Mindre allmänt känt och svåråtkomligt.

- Kan vara dyrare än traditionella peroxider.

Enligt forskning (Studie 2019) kan PAP vara ett säkrare och mer effektivt alternativ till väteperoxid, vilket ger jämförbara blekningsresultat utan de därmed förknippade riskerna för känslighet och emaljskador .

Ingredienser som stärker emaljen för långvariga blekningsresultat

Att bleka tänderna handlar inte bara om att ta bort missfärgningar utan även om att bibehålla en frisk emalj. Tandkrämer som innehåller emaljförstärkande ingredienser (t.ex. hydroxiapatit och natriumfluorid) kan hjälpa till att skydda tänderna från framtida missfärgningar och skador. Dessa ingredienser verkar genom att remineralisera och förstärka emaljen, vilket gör den mer motståndskraftig mot fläckar och syror.

Högre koncentrationer är vanligtvis effektiva - på kort sikt

Alla blekande tandkrämer syftar till att ge dig ett vitare leende, men det är viktigt att välja produkter som har en balans mellan effektivitet och säkerhet. Höga koncentrationer av väteperoxid eller slipande ingredienser kan ge snabba resultat, men skada dina tänder på lång sikt (Studie 2016). Produkter som innehåller PAP och har låg slipgrad (under RDA 60), som vår Essential Whitening Toothpaste, är ett skonsammare men ändå effektivt alternativ.

I nästa del av den här artikeln kommer vi gå djupare in på fördelarna med att använda PAP och andra skonsamma blekmedel, och hur man bibehåller ett bländande leende.

Fördelar med PAP i tandkräm

Varför PAP är en bra ingrediens för tandblekning

Phthalimidoperoxycaproic acid (PAP) utmärker sig som en innovativ blekningsingrediens tack vare sina unika egenskaper.

Fördelar med PAP:

 • Skonsam: PAP är mindre benägen att orsaka känslighet och irritation i tandköttet jämfört med traditionella peroxider. Det gör den till ett perfekt val för personer med känsliga tänder.
 • Säker: Forskning har visat att PAP-baserade blekningsprodukter kan uppnå liknande resultat som väteperoxidbaserade produkter utan de risker som är förknippade med emaljskador och andra biverkningar.
 • Effektiv: PAP kan bleka tänderna effektivt och ge märkbara resultat som liknar dem som uppnås med lägre koncentrationer av väteperoxid. Studier har visat att PAP i 5% kan matcha den blekande effekten av 3% väteperoxid och att 12% PAP kan vara lika effektivt som 8% väteperoxid.

Hur ska man göra för att underhålla vita tänder?

Att bleka tänderna är bara en del av att bibehålla ett friskt och vackert leende. Här är några tips för att säkerställa att dina tänder håller sig vita och friska:

 1. Bra tandvårdsrutiner: Borsta tänderna minst två gånger om dagen och använd tandtråd dagligen för att avlägsna plack och förebygga missfärgningar.
 2. Använd en skonsam blekande tandkräm: Välj en tandkräm som innehåller effektiva men skonsamma ingredienser som PAP, och undvik tandkräm med grova slipmedel eller höga koncentrationer av väteperoxid.
 3. Begränsa missfärgande mat och dryck: Minska konsumtionen av kaffe, te och rödvin och skölj munnen med vatten strax efter att du har druckit dessa för att förebygga fläckar.
 4. Undvik tobak: Rökning och annan tobaksanvändning kan orsaka betydande missfärgningar och skador på tänderna.
 5. Besök din tandläkare regelbundet: Regelbundna kontroller och rengöringar upprätthåller din munhälsa och upptäcker eventuella problem tidigt.

För- och nackdelar med blekningsingredienser

För att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut följer här en jämförelse av vanliga ingredienser i tandblekningsmedel:

Ingrediens

Fördelar

Nackdelar

Slipmedel
Omedelbar fläckborttagning Kan erodera emaljen vid överanvändning
Väteperoxid
Effektivt vid nedbrytning av fläckar Kan orsaka känslighet och irritation i tandköttet, begränsad i EU
Karbamidperoxid
Effektiv, bryts ned till väteperoxid Långsammare verkan, kan orsaka känslighet
PAP
Skonsam, effektiv, lägre risk för känslighet Mindre känd, kan vara dyrare

 

Undvik en ond spiral med tandblekning

Att använda tandblekningsmedel med starka peroxider eller grova slipmedel kan skapa en nedåtgående spiral för din tandhälsa. Erosionen av emaljen gör tänderna mer benägna att missfärgas, vilket ökar behovet av blekning och orsakar ytterligare skador. Denna cykel kan undvikas genom att välja mildare, mer effektiva ingredienser som PAP och använda produkter som också stärker din emalj.

Så, fungerar blekningstandkrämer och bör man använda dem?

Blekande tandkrämer fungerar, men det gäller att välja en är både skonsam och effektiv. Traditionella blekmedel som väteperoxid och karbamidperoxid kan ge snabba resultat men riskerar att skada emaljen och orsaka känslighet. Innovativa ingredienser som PAP är ett mer skonsamt alternativ som kan bleka tänderna effektivt, utan biverkningar.

Att investera i en tandkräm som innehåller ingredienser som stärker emaljen kommer inte bara ge dig ett vitare leende, utan säkerställer också att dina tänder förblir friska och motståndskraftiga mot framtida missfärgningar.

Att få ett vitare leende behöver inte ske på bekostnad av din tandhälsa. Genom att välja rätt produkter och upprätthålla en god munhygien kan du njuta av fördelarna med ett vitare och friskare leende i många år framöver.

← Äldre inlägg